Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ

   

Apygarda: Molėtų - Švenčionių (Nr. 54), šioje apygardoje išrinkta Seimo nare.
Iškėlė: Naujosios demokratijos partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, priešrinkiminis numeris sąraše: 3
(iškėlė Naujosios demokratijos partija, buvęs numeris sąraše: 1)

Gimimo data: 1943 02 26
Gimimo vieta: Vasiuliškės k. , Švenčionių raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Yra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Kandidatė anketoje į klausimą 9.1 atsakė "Ne*" ir pateikė tokį paaiškinimą: "1992 m. LR AT (AS) komisija Sovietų sąjungos veiklai tirti inicijavo bylą dėl bendradarbiavimo su KGB fakto pritvirtinimo. AT komisijos išvadą patvirtino, bet ją užprotestavo gen. prokuroras, AT sprendimo nepatvirtino (1992 09 24), t.y. deputato įgaliojimų nenutraukė."

Išsilavinimas:
1965 - Vilniaus universitetas, ekonomistė

Moksliniai laipsniai: Socialinių mokslų habilituotas daktaras  

Moksliniai vardai: Profesorius  

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų   Anglų   Portugalų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: LR AT (atk. Seimas)   LR Seimas, narė   Molėtų raj. savivaldybė  

Pagrindinė darbovietė: LR Seimas, Seimo narė

Visuomeninė veikla: Lietuvos moterų asociacijos prezidentė, Baltijoa moterų krepšinio lygos prezidentė,Pasaulio moterų lyderių tarybos narė, Parlamentarių lyderių fondo valdybos narė

Pomėgiai: Gamta    Moksliniai darbai    Publicistika   

Šeimyninė padėtis: Išsiskyrusi

Šeimos nariai: Rasa Vaitkienė - vaikas   Vaidotas Prunskus - vaikas   Daivita Jackevičienė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 21 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kazimira Danutė Prunskienė
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo naė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 637484.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 13847.08 Lt 7126.92 Lt
20. Iš viso: 20301.08 Lt 7126.92 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
607484.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ
Naujosios demokratijos partijos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MOLĖTŲ-ŠVENČIONIŲ rinkimų apygardoje Nr.54

Kazimira Danutė Prunskienė gimė 1943 m. vasario 26 d. Švenčionių rajono Vasiuliškės kaime.
1965 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1965-1986 m. - Vilniaus universiteto dėstytoja, docentė (1978 m.), habilituota ekonomikos mokslų daktarė (1986 m.). 1982-1983, 1986, 1988 metais dirbo mokslinį darbą Vokietijos Federacinėje Respublikoje.
1986-1988 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto direktoriaus pavaduotoja. 1988-1989 m. - Liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo instituto rektorė.
1989-1990 m. buvo Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoja.
1988 m. buvo viena iš Sąjūdžio iniciatorių, iki 1990 m. buvo Sąjūdžio Tarybos nare. Kovo 11-osios Akto signatarė.
1990-1992 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatė.
1990-1991 m. - pirmosios, atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuvos Respublikos istorijoje - 22) Ministrė Pirmininkė.
Nuo 1991 m. vadovauja Lietuvos ir Europos institutui. Nuo 1992 m. tapo Lietuvos moterų asociacijos prezidente.
1993 m. įsteigė individualią įmonę "K.Prunskienės konsultacinė firma". Iki 1996 m. pabaigos buvo jos prezidentė ir verslo konsultantė.
Nuo 1994 m. yra Baltijos moterų krepšinio lygos prezidentė.
1995 m. įsteigė Lietuvos moterų partiją ir yra jos pirmininkė. 1998 m. perrinkta atsinaujinusios ir pavadinimą pakoregavusios Naujosios demokratijos / Moterų partijos pirmininke. Nuo 2000 m.,pakeitus partijos pavadinimą,- Naujosios demokratijos pirmininkė.
1996 m. išrinkta Seimo nare, Nepriklausomos frakcijos seniūne, Ekonomikos komiteto nare.
Nuo 1996 m. dirba profesore ne pagrindinėje darbovietėje - Vilniaus Gedimino technikos universitete.
Nuo 1998 m. - Ekonomikos strategijos ekspertų tarybos iniciatorė ir koordinatorė.
Europos politinių studijų centro konsultacinės tarybos narė (1991-1994 m.), - Tarptautinio ekonominių reformų ir bendradarbiavimo komiteto Bonoje narė (1993-1996 m.). Nuo 1995 m. - Moterų - pasaulio lyderių tarybos narė (prie Harvardo universiteto, JAV).
2000 m. apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu ir Gedimino ordino medaliu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Parašė politinės publicistikos knygas: "Gintarinės ledi išpažintis" (1991 m.), "Leben fur Lituanen" (Frankfurt/Main, Berlin, Ullstein, 1992 m.), "Išsivadavimo kaina" (1993 m.), "Laisvėjimo ir permainų metai" (1995 m.).
Pastarųjų metų svarbiausi mokslo darbai ir knygos: "Markt Baltikum" (Haufe Freiburg-Berlin, 1995 m.), "Transformation, Cooperation and Conversion. NATO ASI Serries 4/7" (Dordrecht-Boston-London, 1996 m.), "East-West Scientific Cooperatin. NATO AI Serries 4/15" (Dordrecht-Boston-London, 1996 m.), "Intellectual Property Rights in Central and Eastern Europe. The Creation of Favourable Legal and Market Preconditions. NATO Science Series" (IOS Press, 1998 m.), Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė per 300 mokslinių ekonomikos darbų.