Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juozapas PALIAKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, priešrinkiminis numeris sąraše: 103
(iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija, buvęs numeris sąraše: 43)

Apygarda: Gargždų (Nr. 31)
Iškėlė: Lietuvos demokratinė darbo partija

Gimimo data: 1958 01 31
Gyvenamoji vieta: Veiviržėnų mst. , Klaipėdos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1981 - Lietuvos žemės ūkio akademija, mokslinis agronomas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys   Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos pirmininkas  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Zigvita", generalinis direktorius

Visuomeninė veikla: LDDP Klaipėdos skyriaus raj. org. pirmininkas

Pomėgiai: Bonistika    Kraštotyra    Numizmatika   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Virginija Paliakienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Imantas - vaikas   Vykintas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 11 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Gargždų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Juozapas Paliakas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Zigvita", Bokštų g. 9, Klaipėda
  3. Pareigos: Generalinis direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 436218.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 73176.23 Lt 41323.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
8000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
494218.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Juozapas PALIAKAS
Lietuvos demokratinės darbo partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
GARGŽDŲ rinkimų apygardoje Nr.31

Juozapas Paliakas gimė 1958 m. sausio 31 d. Šilalės rajone, Kvėdarnos apylinkėje, Kuliškių kaime valstiečių šeimoje. 1976 m. baigė Kvėdarnos vidurinę mokyklą, 1981 m. - Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo mokslinio agronomo specialybę.
1981 m. buvo paskirtas dirbti į Klaipėdos rajoną, Judrėnų tarybinį ūkį vyriausiuoju agronomu. 1983 m. liepos mėnesį buvo išrinktas "Veiviržos" kolūkio pirmininku. Taip susiejo dešimties metų darbinę biografiją su kolektyviniais ūkiais.
1990 m. balandį pirmojo šaukimo Klaipėdos raj. savivaldybės taryba išrinko šios tarybos pirmininku. Šias pareigas ėjo iki 1995 m. balandžio mėnesio. 1994 m. Danijos visuomenės valdymo mokykloje studijavo visuomenės valdymo vadybą. 1995 m. balandį buvo paskirtas Klaipėdos apskrities valdytojo pavaduotoju. Juo dirbo iki 1997 m. kovo mėnesio. Tais pačiais metais grįžo į gamybos ir verslo sritį - dirbo organizacinį vadovaujamąjį darbą akcinėse bendrovėse. Šiuo metu dirba UAB "Zigvita" generaliniu direktoriumi.
Yra LDDP narys. Vedęs. Žmona Virginija - mokslinė agronomė, UAB "Adrastėja" direktorė. Augina du sūnus. 18 metų Imantas - Vytauto Didžiojo universiteto Politikos ir diplomatijos instituto pirmakursis, Vykintas - moksleivis.
Nuo 1985 m. iki šiol renkamas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariu.
Nuo 1993 m. gegužės mėn. iki 1997 m. pabaigos buvo Europos Tarybos vietinių ir regioninių valdžių kongreso nariu. Lietuvos Respublikos nacionalinėje delegacijoje, sudarytoje partiniu principu, atstovavo Lietuvos demokratinei darbo partijai, buvo nacionalinės delegacijos sekretoriumi. Europos Tarybos vietinių ir regioninių valdžių kongrese dalyvavo socialistų partijų politinės grupės veikloje, 1996-1997 m. buvo renkamas Kongreso nuolatiniu nariu.