Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Janė NARVILIENĖ

   

Apygarda: Kretingos (Nr. 36), šioje apygardoje išrinkta Seimo nare.
Iškėlė: Naujosios demokratijos partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, priešrinkiminis numeris sąraše: 21
(iškėlė Naujosios demokratijos partija, buvęs numeris sąraše: 2)

Gimimo data: 1945 09 20
Gyvenamoji vieta: Padvarių k. , Kretingos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, rusų kalbos ir literatūros mokytoja

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kretingos rajono savivaldybių taryba  

Pagrindinė darbovietė: Vakarų Lituvos televizija, direktorė

Šeimyninė padėtis: Išsiskyrusi

Šeimos nariai: Renata Bumbienė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Kretingos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Janė Narvilienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Vakarų Lietuvos televizija
  3. Pareigos: direktorė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 168407.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6980.00 Lt 3102.00 Lt
20. Iš viso: 6980.00 Lt 3102.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
168407.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Janė NARVILIENĖ
Naujosios demokratijos partijos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KRETINGOS rinkimų apygardoje Nr.36

Janė Narvilienė gimė 1945 m. rugsėjo 20 d. Ignalinos rajone, Čiapiejų kaime, daugiavaikėje valstiečių šeimoje.
Mokėsi Vilniaus 7-ojoje Darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1975 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.
1965 m. dirbo laikraščio "Sovietskaja Litva" redakcijoje.
Nuo 1966 m. gyvena ir dirba Kretingoje. Mokytojavo Kretingos 1-ojoje ir 2-ojoje vidurinėse mokyklose, dirbo dėstytoja Kretingos žemės ūkio technikume.
Nuo 1980 m. dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komiteto Informacijos redakcijoje Kretingos rajono atsakingąja redaktore, Kretingos kabelinės televizijos redaktore, UAB "5-asis kanalas" direktore. Nuo 1996 m. dirba UAB "Vakarų Lietuvos televizijos" direktore.
Yra Naujosios demokratijos partijos vicepirmininkė, Kretingos skyriaus pirmininkė. Nuo 1997 m. - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė.