Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Mindaugas BASTYS

   

Apygarda: Šakių (Nr. 64), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos demokratinė darbo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, priešrinkiminis numeris sąraše: 67
(iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija, buvęs numeris sąraše: 28)

Gimimo data: 1965 01 29
Gyvenamoji vieta: Joginiškių k. , Šakių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1990 - LVA, Zootechnikas

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų   Anglų   Vokiečių  

Pagrindinė darbovietė: Kriūkų seniūnija, seniūnas

Visuomeninė veikla: Lietuvos linų augintojų ir perdirbėjų asociacijos tarybos narys

Pomėgiai: Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Jolanta Bastienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Domantas Bastys - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Marijampolės apskrities VMI Šakių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Mindaugas Bastys
  2. Pagrindinė darbovietė: Kriūkų seniūnija
  3. Pareigos: Seniūnas, savivaldybės tarybos narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 351326.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6533.00 Lt 2692.00 Lt
20. Iš viso: 31635.00 Lt 2692.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
7640.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
339085.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Mindaugas BASTYS
Lietuvos demokratinės darbo partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠAKIŲ rinkimų apygardoje Nr.64

Mindaugas Bastys gimė 1965 m. sausio 29 d. Joginiškių kaime, Kriūkų seniūnijoje, Šakių rajone, kolūkiečių (valstiečių) šeimoje. Mokėsi Kriūkų vidurinėje mokykloje, Lietuvos veterinarijos akademijoje, įgijo zootechniko specialybę. Nuo 1998 m. yra Žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros mokslinis bendradarbis.
Be jo, �eimoje augo dar du broliai ir dvi seserys. Brolis Algirdas gimė 1956 m., šiuo metu gyvena Vilniuje, dirba Vilniaus universitete dėstytoju. Brolis Kęstutis gimė 1957 m., gyvena Kriūkuose, dirba UAB "Agrolina" direktoriumi. Sesuo Birutė gimė 1959 m., gyvena Kriūkuose, dirba UAB "Agrolina" darbų saugos specialiste. Sesuo Jūratė gimė 1966 m., gyvena Vilniuje, dirba firmoje "Hoffmann - La Roche" medicinos atstove. Tėtis Juozas Bastys gimė 1934 m., daug metų buvo kolūkio pirmininku, LR Seimo narys, mirė 1994 m. Motina Aldona Bastienė gimė 1932 m., dirbo Kriūkų vaikų darželio vedėja, dabar pensininkė, gyvena Kriūkuose.
Vedęs. Žmona Jolanta Bastienė gimė 1971 m., gyvena Kriūkuose, dirba UAB "Agrolina" vadybininke. Augina sūnų Domantą, gimusį 1998 m. birželio 11 d.
M. Bastys dirbo Kriūkų kolūkyje, vėliau - AB "Kauno audiniai" Kriūkų filiale direktoriumi, UAB "Agrolina" direktoriumi, dabar - Šakių rajono savivaldybės Kriūkų seniūnijos seniūnu.
Kriūkuose gimė, čia augo, čia ir dabar gyvena ir dirba.