Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kęstutis SLAVINSKAS

   

Apygarda: Biržų - Kupiškio (Nr. 48)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, priešrinkiminis numeris sąraše: 102
(iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija, buvęs numeris sąraše: 42)

Gimimo data: 1967 01 05
Gyvenamoji vieta: Biržai , Biržų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1992 - Kūno kultūros akademija, pedagogas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Biržų rajono tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Biržų rajono savivaldybė, mero pavaduotojas

Pomėgiai: Dviračių sportas   


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 09 išdavė Panevėžio apskrities VMI Biržų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kęstutis Slavinskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Biržų rajono savivaldybės administracija
  3. Pareigos: Mero pavaduotojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 0.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 9712.87 Lt 4800.99 Lt
20. Iš viso: 9712.87 Lt 4800.99 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kęstutis SLAVINSKAS
Lietuvos socialdemokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
BIRŽŲ-KUPIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.48

Kęstutis Slavinskas gimė 1967 m. sausio 5 d. Biržų rajono Bajoriškių kaime.
Mokėsi Biržų 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1985 m. baigė Panevėžio sporto mokyklą-internatą. Išsilavinimas - aukštasis pedagoginis. Dirbo Biržų rajono Juodeišių ir Kvetkų mokyklose. Nuo 1994 m. dirbo Seimo nario Nikolajaus Medvedevo visuomeniniu padėjėju. 1995 m. buvo išrinktas į Biržų rajono tarybą, ėjo Socialinės plėtros komiteto pirmininko pareigas. Nuo 1997 m. - Biržų vicemeras.
Lietuvos socialdemokratų partijos narys, Biržų skyriaus pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narys.
Laisvalaikiu domisi sportu, skaito grožinę literatūrą.
Gyvena Biržuose.