Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytautas EINORIS

   

Apygarda: Pakruojo - Joniškio (Nr. 46), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos demokratinė darbo partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, priešrinkiminis numeris sąraše: 4
(iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija, buvęs numeris sąraše: 2)

Gimimo data: 1930 02 07
Gimimo vieta: Kupiškio raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1965 - Lietuvos žemės ūkio akademija
1959 - Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos - elektrifikacijos technikumas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kaišiadorių - Elektrėnų rinkimų apygardoje  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys - AAK narys

Pomėgiai: Medžioklė    Sodininkystė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Ona Einorienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Laima Smolskienė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 10 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vytautas Einoris
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas
  3. Pareigos: Seimo narys - aplinkos apsaugos komiteto narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 324708.66 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14879.40 Lt 7707.60 Lt
20. Iš viso: 309708.38 Lt 7707.60 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
280000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
131108.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vytautas EINORIS
Lietuvos demokratinės darbo partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PAKRUOJO-JONIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.46

Vytautas Einoris gimė 1930 m. vasario 7 d. Kupiškio rajone, Urnėniškių kaime gausioje valstiečių šeimoje, išauginusioje 12 vaikų. Lietuvis. Mokslinis agronomas-ekonomistas, Lietuvos nusipelnęs agronomas, Lietuvos demokratinės darbo partijos narys.
Profesinę žemdirbio veiklą pradėjo 1948 m., Kupreliškio valsčiuje dirbo agrotechniku. 1949 m. įstojo mokytis į Vabalninko dvimetę žemės ūkio mokyklą, kurią baigęs nuo 1952 m. rudens iki 1953 m. pavasario dirbo Biržų rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus vyresniuoju zootechniku. 1953 m. pavasarį buvo išrinktas Biržų rajono Širvenos kolūkio pirmininku, kuriuo dirbo iki 1955 m. liepos mėnesio, kol buvo paskirtas Parovėjos MTS direktoriumi.
1957-1959 m. mokėsi Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikume, kurį baigęs įgijo techniko mechaniko specialybę. Trumpai padirbęs Biržų RTS direktoriumi, 1959 m. gruodžio mėnesį buvo paskirtas Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju - Žemės ūkio inspekcijos viršininku, o nuo 1961 m. pavasario - to paties rajono vykdomojo komiteto Plano komisijos pirmininku.
1962-1969 m. dirbo Kauno rajono gamybinės žemės ūkio valdybos viršininku. 1965 m. neakivaizdžiai baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą ir įgijo mokslinio agronomo ekonomisto specialybę.
1969 m. buvo paskirtas Lietuvos valstybinio plano komiteto Žemės ūkio skyriaus viršininku, o 1970 m. gegužės mėnesį - Lietuvos paruošų ministro pavaduotoju.
1981 m. sausio mėnesį, įkūrus Lietuvos vaisių ir daržovių ministeriją, buvo paskirtas ministru, kuriuo dirbo iki jos likvidavimo (1985 m.). 1985-1988 m. dirbo naujai įkurto Lietuvos valstybinio agropramoninio komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju-ministru. 1988-1989 m. - Lietuvos valstybinio gamtos apsaugos komiteto pirmininkas. 1989 m. spalį išrinktas Lietuvos vaisių, daržovių ir gėlių ūkio bendrovės direktoriumi, o 1991 m. rugsėjį - Vilniaus miesto gėlininkų susivienijimo pirmininku.
1993 m. paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi ministru Kazachstane, kur dirbo iki 1994 m. spalio mėnesio, iki paskyrimo Lietuvos žemės ūkio ministru.
1995 m. V.Einoris Kaišiadorių vienmandatėje rinkimų apygardoje buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu.
1996 m. išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje.
Vedęs. Žmona Ona Einorienė (Masiulytė) gimusi 1930 m. Duktė Laima Smolskienė, gimusi 1952 m., teisininkė, gyvena Kaune, dirba advokate.