Lietuvos Respublikos savivaldybi� taryb� rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologij� skyrius.
Laukiame J�s� pastab� ir pasi�lym�.


Balsavimo rezultatai apygardose

Bendras partij� ir politini� organizacij� gaut� mandat� skai�ius

1. Vilniaus miesto    2. Alytaus miesto    3. Bir�tono miesto    4. Druskinink� miesto    5. Kauno miesto    6. Klaip�dos miesto    7. Marijampol�s miesto    8. Neringos miesto    9. Palangos miesto    10. Panev��io miesto    11. �iauli� miesto    12. Visagino miesto    13. Akmen�s rajono    14. Alytaus rajono    15. Anyk��i� rajono    16. Bir�� rajono    17. Ignalinos rajono    18. Jonavos rajono    19. Joni�kio rajono    20. Jurbarko rajono    21. Kai�iadori� rajono    22. Kauno rajono    23. K�daini� rajono    24. Kelm�s rajono    25. Klaip�dos rajono    26. Kretingos rajono    27. Kupi�kio rajono    28. Lazdij� rajono    29. Marijampol�s rajono    30. Ma�eiki� rajono    31. Mol�t� rajono    32. Pakruojo rajono    33. Panev��io rajono    34. Pasvalio rajono    35. Plung�s rajono    36. Prien� rajono    37. Radvili�kio rajono    38. Raseini� rajono    39. Roki�kio rajono    40. Skuodo rajono    41. �aki� rajono    42. �al�inink� rajono    43. �iauli� rajono    44. �ilal�s rajono    45. �ilut�s rajono    46. �irvint� rajono    47. �ven�ioni� rajono(*)    48. Taurag�s rajono    49. Tel�i� rajono    50. Trak� rajono    51. Ukmerg�s rajono    52. Utenos rajono    53. Var�nos rajono    54. Vilkavi�kio rajono    55. Vilniaus rajono    56. Zaras� rajono   

(*) D�l rinkim� rezultat� �ven�ioni� rajono rinkim� apygardoje