Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Apygardoje išrinkti kandidatai |

Marijampolės rajono (Nr. 29) apygarda

Balsavimo rezultatai

Rinkimų apygardos rinkėjų skaičius: 35523
Rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų skaičius: 13062 (36.77% bendro rinkėjų skaičiaus)
Apygardoje negaliojančių biuletenių skaičius: 314 (2.40% bendro biuletenių skaičiaus)
Apygardoje galiojančių biuletenių skaičius: 12748 (97.60% bendro biuletenių skaičiaus)

Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
23. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 4096  379  4475  10
8. Lietuvos krikščionių demokratų partija 1988  217  2205  5
14. Lietuvos socialdemokratų partija 2066  120  2186  5
5. Lietuvos demokratinė darbo partija 1272  123  1395  3
17. Krikščionių demokratų sąjunga 640  64  704  2
24. Lietuvos centro sąjunga 874  89  963  2
3. Lietuvių tautininkų sąjunga 345  41  386  -
6. Lietuvos valstiečių partija 429  44  473  -
22. Lietuvos ūkio partija -
  Iš viso: 12748      27


Diagramoje pirmasis skaičius reiškia sąrašo numerį, antrasis - gautų mandatų procentą.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Kazlų Rūdos    2.  Pušų    3.  Mindaugo    4.  Liepų    5.  Gudelių    6.  Daugirdų    7.  Igliaukos    8.  Šventragio    9.  Daukšių    10.  Varnupių    11.  Višakio Rūdos    12.  Jūrės    13.  Bebruliškių    14.  Bagotosios    15.  Jūrės    16.  Ąžuolų Būdos    17.  Plutiškių    18.  Dženčialaukos    19.  Puskelnių    20.  Sasnavos    21.  Gavaltuvos    22.  Antanavo    23.  Smilgių    24.  Mokolų    25.  Šunskų    26.  Meškučių    27.  Balsupių    28.  Valavičių    29.  Baraginės    30.  Patašinės    31.  Igliškėlių    32.  Liubavo    33.  Salaperaugio    34.  Netičkampio    35.  Padovinio    36.  Želsvos    37.  Liudvinavo    38.  Buktos    39.  Kūlokų    40.  Liucinavo    41.  Sangrūdos    42.  Mockų    43.  Radiškės    44.  Jusevičių    45.  Jungėnų    46.  Brazavo    47.  Brukų    48.  Sūsninkų    49.  Tarprubežių    50.  Akmenynų    51.  Kampinių    52.  Jurgežerių    53.  Kalvarijos Vakarinė    54.  Kalvarijos Rytinė