Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Apygardoje išrinkti kandidatai |

Vilkaviškio rajono (Nr. 54) apygarda

Balsavimo rezultatai

Rinkimų apygardos rinkėjų skaičius: 38181
Rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų skaičius: 15956 (41.79% bendro rinkėjų skaičiaus)
Apygardoje negaliojančių biuletenių skaičius: 442 (2.77% bendro biuletenių skaičiaus)
Apygardoje galiojančių biuletenių skaičius: 15514 (97.23% bendro biuletenių skaičiaus)

Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
23. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 3407  332  3739  7
14. Lietuvos socialdemokratų partija 2934  213  3147  6
3. Lietuvių tautininkų sąjunga 2382  250  2632  5
5. Lietuvos demokratinė darbo partija 2634  202  2836  5
8. Lietuvos krikščionių demokratų partija 1414  207  1621  3
1. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 620  53  673  1
6. Lietuvos valstiečių partija 345  37  382  -
12. Lietuvos liberalų sąjunga 143  18  161  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 287  36  323  -
  Iš viso: 15514      27


Diagramoje pirmasis skaičius reiškia sąrašo numerį, antrasis - gautų mandatų procentą.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Vilkaviškio  rytų    2.  Vilkaviškio pietų    3.  Vilkaviškio vakarų    4.  Vilkaviškio šiaurės    5.  Kybartų rytų    6.  Kybartų vakarų    7.  Virbalio    8.  Aistiškių    9.  Bartninkų    10.  Lakštučių    11.  Pašeimenių    12.  Piliakalnių    13.  Gižų    14.  Bačkiškių    15.  Karklinių    16.  Keturvalakių    17.  Gudkaimio    18.  Lauskaimio    19.  Matlaukio    20.  Šiaudiniškių    21.  Vilkupių    22.  Virbalio kaimiškoji    23.  Daržininkų    24.  Klausučių    25.  Sūduvos    26.  Karalkrėslio    27.  Pajevonio    28.  Alksnėnų    29.  Opšrūtų    30.  Paežerių    31.  Pilviškių    32.  Ramoniškių    33.  Alvito    34.  Karalių    35.  Klampučių    36.  Serdokų    37.  Uosių    38.  Gražiškių    39.  Kaupiškių    40.  Vištyčio    41.  Vartų    42.  Pūstapėdžių    43.  Slabadų    44.  Gudelių