Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Apygardoje išrinkti kandidatai |

Kupiškio rajono (Nr. 27) apygarda

Balsavimo rezultatai

Rinkimų apygardos rinkėjų skaičius: 19161
Rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų skaičius: 11450 (59.76% bendro rinkėjų skaičiaus)
Apygardoje negaliojančių biuletenių skaičius: 198 (1.73% bendro biuletenių skaičiaus)
Apygardoje galiojančių biuletenių skaičius: 11252 (98.27% bendro biuletenių skaičiaus)

Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
24. Lietuvos centro sąjunga 4036  296  4332  10
23. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 2991  283  3274  8
6. Lietuvos valstiečių partija 1035  106  1141  3
5. Lietuvos demokratinė darbo partija 836  49  885  2
8. Lietuvos krikščionių demokratų partija 675  170  845  2
14. Lietuvos socialdemokratų partija 349  18  367  -
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 387  21  408  -
  Iš viso: 11252      25


Diagramoje pirmasis skaičius reiškia sąrašo numerį, antrasis - gautų mandatų procentą.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Adomynės    2.  Alizavos    3.  Antašavos    4.  Aukštupėnų    5.  Biliūnų    6.  Juodpėnų    7.  Račiupėnų    8.  Kupos    9.  Senamiesčio    10.  Laičių    11.  Lukonių    12.  Migonių    13.  Naivių    14.  Noriūnų    15.  Paketurių    16.  Rudilių    17.  Salamiesčio    18.  Skapiškio    19.  Skverbų    20.  Subačiaus     21.  Šepetos    22.  Šimonių    23.  Virbališkių    24.  Žaidelių