Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


| Balsavimo rezultatai apylinkėse | | Apygardoje išrinkti kandidatai |

Anykščių rajono (Nr. 15) apygarda

Balsavimo rezultatai

Rinkimų apygardos rinkėjų skaičius: 28484
Rinkimuose dalyvavusių apygardos rinkėjų skaičius: 15229 (53.47% bendro rinkėjų skaičiaus)
Apygardoje negaliojančių biuletenių skaičius: 407 (2.67% bendro biuletenių skaičiaus)
Apygardoje galiojančių biuletenių skaičius: 14822 (97.33% bendro biuletenių skaičiaus)

Už kiekvieną kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius:

Sąrašo
eilės Nr.
Partijos, politinės organizacijos ar
koalicijos pavadinimas
Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
balsadėžėse rastų paštu gautų iš viso
23. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 5482  788  6270  11
14. Lietuvos socialdemokratų partija 2597  200  2797  5
5. Lietuvos demokratinė darbo partija 2078  190  2268  4
8. Lietuvos krikščionių demokratų partija 854  223  1077  2
24. Lietuvos centro sąjunga 1100  73  1173  2
6. Lietuvos valstiečių partija 675  63  738  1
18. Naujoji demokratija/ Moterų partija 443  56  499  -
  Iš viso: 14822      25


Diagramoje pirmasis skaičius reiškia sąrašo numerį, antrasis - gautų mandatų procentą.

Balsavimo rezultatai apylinkėse

1.  Senamiesčio    2.  Janydžių    3.  Ažupiečių    4.  Liudiškių    5.  Piktagalio    6.  Ažuožerių    7.  Elmos    8.  Burbiškio    9.  Šlavėnų    10.  Debeikių    11.  Leliūnų    12.  Kavarsko    13.  Dabužių    14.  Janušavos    15.  Svirnų    16.  Šerių    17.  Šovenių    18.  Kurklių    19.  Kurklelių    20.  Staškūniškio    21.  Katlėrių    22.  Skiemonių    23.  Mačionių    24.  Daujočių    25.  Aulelių    26.  Svėdasų    27.  Vaitkūnų    28.  Troškūnų    29.  Vaidlonių    30.  Vašuokėnų    31.  Surdegio    32.  Nausodės    33.  Raguvėlės    34.  Levaniškių    35.  Traupio    36.  Andrioniškio    37.  Viešintų