Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Anykščių rajono (Nr. 15) apygarda

Adresas: J.Biliūno 23, Anykščiai
Telefonas(-ai): 51386
Faksas: 53630
Rinkėjų skaičius: 28614
Mandatų skaičius: 25

Lietuvos krikščionių demokratų partija
apygardoje iškėlė šiuos kandidatus:

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Daugilytė Aldona 
2.  Patumsis Valentinas 
3.  Maskoliūnas Aloyzas 
4.  Dumčius Jonas 
5.  Ramanauskienė Nijolė 
6.  Kriaučionis Alvydas 
7.  Kiaulevičius Bronius 
8.  Neliubšienė Ona 
9.  Meldaikienė Valerija Augustina 
10.  Vaičionis Virginijus 
11.  Zobarskienė Sigita 
12.  Simonavičius Gintaras 
13.  Paliokas Vytautas 
14.  Šileikienė Teklė 
15.  Šarskuvienė Genovaitė 
16.  Zlatkus Vytautas 
17.  Keraitienė Saliomija 
18.  Laurinavičienė Audrilė 
19.  Žarskus Petras