2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VAIVA    ŽUKIENĖ

Apygarda: Centro (Nr.13)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 51

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 18)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: VAIVA ŽUKIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2009-09-30 301133768 VŠĮ SANTALKOS FONDAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2012-04-12 134382426 LIETUVOS KABELINĖS TELEVIZIJOS ASOCIACIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2012-04-24 123819458 VŠĮ SPAUDOS,RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 1994-09-15 210629050 UAB „RYGVEDA“
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vienasmenis juridinio asmens valdymo organas - vadovas ir jo pavaduotojas 2011-12-10 190767710 LIETUVOS ŽURNALISTŲ DRAUGIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-03-09 2012-03-09 20750 ŽEMĖS SKLYPAS