Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tautininkų sąjungos Centro rinkimų apygardoje Nr. 13 kandidatė VAIVA ŽUKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865013133
Elektroninio pašto adresas: vaiva.radikaite@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: GRAŽINA LUKOŠEVIČIENĖ
Telefonas: 8 5 2701055
El. paštas: gluk@rygveda.lt
Dalyvių sąrašas