2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VAIVA    ŽUKIENĖ

Apygarda: Centro (Nr.13)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 51

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 18)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1962 m. sausio 1 d. Jurbarke, gydytojo J. Radiko šeimoje.
  Baigė Vilniaus 41-ąją vidurinę mokyklą.
  1982–1990 m. studijavo Vilniaus universitete. Baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas.
  2001–2004 m. studijavo M. Romerio universitete. Suteiktas teisės ir valdymo magistro kvalifikacinis laipsnis.
  1992 m. pradėjo dirbti kabelinės televizijos srities versle.
  Nuo 1994 m. – UAB „Rygveda“ generalinė direktorė.
  Aktyviai dalyvauja Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos veikloje, dirba rengiant įvairius su visuomenės informavimo veikla susijusius įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, pasisako už etikos principų versle įgyvendinimą.
  Nuo 2000 m. – Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentė.
  1996 m., įkūrus Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, kaip transliuojamosios žiniasklaidos atstovė pradėjo veiklą šioje institucijoje. Ilgus metus buvo fondo tarybos narė, tarybos pirmininko pavaduotoja, Audiovizualinės komisijos pirmininkė. 2008–2010 m. buvo fondo tarybos pirmininkė.
  2012 m. fondo dalininkų susirinkimas išrinko į fondo tarybą. Šiuo metu – šios tarybos pirmininkė.
  Dirbdama Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde, daug dėmesio skyrė regioninės žiniasklaidos klausimams, parengė ir pristatė pranešimų šia tema įvairiose valstybės institucijose ir tarptautiniuose forumuose, parašė straipsnių apie kultūrinės žiniasklaidos problemas, dalyvavo įvairių kūrybinių konkursų vertinimo komisijų darbe.
  Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos narė.
  Lietuvos žurnalistų draugijos vicepirmininkė.
  Viena iš visuomeninio judėjimo „Piliečių santalka“ steigėjų, tarybos narė ir vicepirmininkė.
  2011 m. įstojo į atsikuriančią Tautininkų sąjungą. Įstatų ir programinių dokumentų rengimo grupių narė, tarybos narė.
  Pomėgiai – gera muzika, geros knygos ir kelionės.
  Gerai moka anglų, rusų ir lenkų kalbas, skaito vokiškai ir latviškai.
  Turi dukterį Viltę. Ji studentė.