2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos RespublikojeCentro (Nr.13) apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-21 14:07.

Apylinkių skaičius 15
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 29202, rinkimuose dalyvavo 17184 (58,85%),
  negaliojančių biuletenių 1190 (6,93%), galiojančių biuletenių 15994 (93,07%).

Rinkimų rezultatas - reikalingas pakartotinis balsavimasPastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.


Balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ 3181 323 3504 21,91% 20,39%
Gintaras DRUČKUS 2785 186 2971 18,58% 17,29%
Rimantas MIKAITIS 2289 171 2460 15,38% 14,32%
Mečislovas ZASČIURINSKAS 1740 141 1881 11,76% 10,95%
Jūratė JUOZAITIENĖ 1707 150 1857 11,61% 10,81%
Jonas JUČAS 826 52 878 5,49% 5,11%
Donatas SENIKAS 542 46 588 3,68% 3,42%
Tomas KAŽEMĖKAS 486 28 514 3,21% 2,99%
Donatas VEČERSKIS 358 25 383 2,39% 2,23%
Joana ŠIMANAUSKIENĖ 258 13 271 1,69% 1,58%
Ernesta RANUSIENĖ 230 15 245 1,53% 1,43%
Vaiva ŽUKIENĖ 176 15 191 1,19% 1,11%
Vladas BURAGAS 105 12 117 0,73% 0,68%
Edmund ŠOT 68 6 74 0,46% 0,43%
Oksana SLAPŠIENĖ 55 5 60 0,38% 0,35%
Iš viso 14806 1188 15994 100.00% 93.07%
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.


Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
33. Tekstilininkų 1854 1088 58,68 61 5,61 1027 94,39
36. Maironio 1889 1018 53,89 64 6,29 954 93,71
37. A. Mackevičiaus 1171 653 55,76 40 6,13 613 93,87
38. Varpo 1268 804 63,41 63 7,84 741 92,16
39. Ryšių 2476 1564 63,17 121 7,74 1443 92,26
40. Radvilėnų 2318 1423 61,39 112 7,87 1311 92,13
42. J. Jablonskio 1785 1178 65,99 68 5,77 1110 94,23
43. Aušros 2649 1683 63,53 121 7,19 1562 92,81
45. Senojo tresto 1212 709 58,50 51 7,19 658 92,81
46. Gedimino 1836 1085 59,10 67 6,18 1018 93,82
47. Sporto 840 559 66,55 42 7,51 517 92,49
49. Miško 3160 1888 59,75 116 6,14 1772 93,86
94. Studentų 2961 1611 54,41 108 6,70 1503 93,30
104. Parko 1692 838 49,53 71 8,47 767 91,53
105. Sodų 2091 1083 51,79 85 7,85 998 92,15
Iš viso 29202 17184 58,85% 1190 6,93% 15994 93,07%