2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GIEDRIUS    MOZŪRAITIS

Apygarda: Kretingos (Nr.36)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 54


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: GIEDRIUS MOZŪRAITIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: JULIJA
  Pavardė: MOZŪRAITIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, VILNIAUS UNIVERISTETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2009-10-15 111951726 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS DOKTORANTAS. MOKAMA STIPENDIJA. NUO 2011-09-01 IKI 2012-06-30 LEKT ORIUS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2010-10-15 302208558 UAB GINEKOLOGIJOS IR ŠEIMOS KLINIKA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2011-01-03 224842820 UAB PAGALBA MAŽYLIUI
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-06-06 302575757 UAB JAUNATVĖS NAMAI
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2001-09-24 111959420 VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2011-11-01 2011-12-22 144721095 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ MIEČYS PASKAITŲ SKAITYMAS PAGAL AUTORINĘ SUTARTĮ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2012-04-04 301798771 EWOPHARMA AG ATSTOVYBĖ PASKAITŲ SKAITYMAS PAGAL AUTORINĘ SUTARTĮ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2003-10-06 2004-04-14 150000 120823597 IĮ BALSIO STATYBOS ĮMONĖ BUTO PIRKIMAS
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2004-03-02 150000 SWEDBANK PASKOLA BUTO PIRKIMUI
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-05-10 2011-06-30 212000 ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMAS
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-05-19 603510 SWEDBANK PASKOLA ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMUI IR GYVENAMOJO NAMO STATYBAI
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-25 139887 SWEDBANK PASKOLA ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMUI IR GYVENAMOJO NAMO STATYBAI

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Teisinė veikla 2006-06-05

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  NUOLAT BESIKEIČIANČIANTYS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS, KURIEMS VI LNIAUS M. III ADVOKATŲ KONTOROJE PAGAL TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUT ARTIS TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS