2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GIEDRIUS    MOZŪRAITIS

Apygarda: Kretingos (Nr.36)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 54


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1978 m. spalio 2 d.
  1996 m. baigė Klaipėdos „Versmės“ vidurinę mokyklą. 2001 m. – Lietuvos teisės universitetą (dabar – Mykolo Romerio universitetas) ir įgijo teisės magistro laipsnį. Nuo 2009 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Bioteisės katedros doktorantas. Rengiamos disertacijos tema „Pacientų privataus gyvenimo neliečiamumas: teoriniai ir praktiniai aspektai“.
  2001 m. pradėjo dirbti Lietuvos onkologijos centro (dabar – Vilniaus universiteto Onkologijos institutas) Personalo reikalų ir kanceliarijos skyriaus viršininku, 2002–2003 m. – Lietuvos onkologijos centro direktoriaus pavaduotojas juridiniais ir personalo klausimais.
  2003–2004 m. – Santariškių medicinos įstaigų asociacijos administracijos vadovas. 2004 m. Vilniaus universiteto organizuojamuose gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose skaitė paskaitas tema „Pacientų ir gydytojų teisės ir pareigos“.
  2003–2006 m. – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto direktoriaus patarėjas juridiniais ir personalo klausimais.
  2006 m. įrašytas į praktikuojančių advokatų sąrašą ir iki šiol verčiasi advokato profesine veikla.
  2011–2012 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros lektorius.
  Nuo 2012 m. Darbo partijos Etikos komisijos pirmininkas.
  Stažavo Liuveno universiteto (Belgija) Bioetikos ir teisės centre, dalyvavo įvairiose konferencijose ir seminaruose. Publikavo mokslinį straipsnį, „Pacientų sveikatos informacijos konfidencialumo ribos“.
  Mėgsta šachmatus, poilsį gamtoje.
  Gerai moka anglų ir rusų kalbas.
  Vedęs. Su žmona Julija augina šešerių metukų dukrytę Moniką, trejų metukų sūnelį Edvardą ir dukrytę Izabelę.