2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GIEDRIUS    MOZŪRAITIS

Apygarda: Kretingos (Nr.36)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 54


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1978-10-02
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos teisės universitetas (dabar - Mykolo Romerio universitetas) Teisininkas 2001
  Aukštasis Lietuvos teisės universitetas (dabar - Mykolo Romerio universitetas) Teisininkas 1999

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Darbo partijos

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus m. III advokatų kontora,Advokatas 17. Visuomeninė veikla Darbo partijos Etikos komisijos pirmininkas
  18. Pomėgiai Šachmatai
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Julija
  20. Vaikų vardai (pavardės) Monika, Edvardas, Izabelė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Bioteisės katedros doktorantas. Stažavausi Liuveno universiteto (Belgija) Bioetikos ir teisės centre. Esu parašęs mokslinį straipsnį "Pacientų sveikatos informacijos konfidencialumo ribos" publikuotą mokslo žurnale Socialinių mokslų studijos (2011, 3(3):1129-1144).