2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LAURYNAS    KASČIŪNAS

Apygarda: Vilniaus - Trakų (Nr.57)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 80


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: LAURYNAS KASČIŪNAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: MONIKA
  Pavardė: KASČIŪNIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, UAB "ELFANTA"
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2007-09-01 211950810 VU TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS DĖSTYTOJAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2012-06-01 302795237 ASOCIACIJA DEŠINIOSIOS MINTIES CENTRAS NARYS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2008-07-25 191954339 JAUNŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ JUDĖJIMAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2012-02-29 125008568 ASOCIACIJA RONALDO REAGANO LAISVĖS CENTRAS NARYS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys 2007-06-01 225073150 SODININKŲ BENDRIJA "MEDICINOS DARBUOTOJŲ"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys 2008-01-01 302468787 388-OJI GARAŽŲ EKSPLOATAVIMO BENDRIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2009-10-12 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PATARĖJAS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2011-11-01 302555352 UAB AUTO PRABA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-31 38000 110514951 UAB ARX LENGVOJO AUTOMOBILIO PIRKIMAS
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2007-11-29 357000 112029651 UAB SWEDBANK BŪSTO PASKOLA
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-09-23 2012-08-18 43447 112029651 AB SWEDBANK INDĖLIS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 2009-01-01