Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Vilniaus - Trakų rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatas LAURYNAS KASČIŪNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842524
Elektroninio pašto adresas: laurynas.kasciunas@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VYTAUTAS KERŠANSKAS
Telefonas: 868416842
El. paštas: vytautas.kersanskas@gmail.com
Dalyvių sąrašas