2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LAURYNAS    KASČIŪNAS

Apygarda: Vilniaus - Trakų (Nr.57)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 80


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1982-01-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis 2006
  Aukštasis Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis 2004


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, vokiečių, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, esu buvęs Lietuvos nacionaldemokratų partijos nariu

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Seimo Pirmininko patarėjas 17. Visuomeninė veikla Asociacija "Dešiniosios minties centras", Asociacija "Ronaldo Reigano laisvės centras"
  18. Pomėgiai Futbolas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Monika
  20. Vaikų vardai (pavardės) Gerda, Mantas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Svarbiausi tikslai - puoselėti tautiškumą, tradicines krikščioniškas vertybes, stiprinti Lietuvos valstybingumą.