2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JONAS    ŠIMĖNAS

Apygarda: Anykščių - Kupiškio (Nr.49)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 53


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1953 m. liepos 31 d. Anykščių rajone, Papilių kaime.
  1978 m. Vilniaus universitete įgijo hidrogeologo ir inžinieriaus geologo specialybę.
  1978–1980 m. dirbo Vilniuje Lietuvos geologijos valdybos (dabar – Geologijos tarnyba) įmonėse geologu, vyriausiuoju geologu padalinio vadovu. Darbas buvo susijęs su geologinėmis ekspedicijomis: reikėjo projektuoti ir sudaryti sąmatas, dešifruoti aerofotonuotraukas, atlikti lauko tiriamuosius darbus, apdoroti informaciją, rašyti ataskaitas, sudaryti žemėlapius.
  1981–1990 m. dirbo Gargžduose vyriausiuoju geologu padalinio vadovu. Reikėjo atlikti Baltijos jūros dugno geologinį kartografavimą, sudaryti geologinius žemėlapius.
  2000–2004 m. – Kauno AB „Stumbras“ generalinio direktoriaus konsultantu Biokuro programos klausimais. Darbas buvo susijęs su Šilutės spirito gamyklos rekonstravimu ir pritaikymu gaminti bioetanolį.
  2005–2008 m. dirbo Vilniuje Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos LITBIOMA direktoriumi. Darbas buvo susijęs su biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo plėtra, energetinių plantacijų diegimu. Tuo pat metu buvo ir UAB „Bionovus“ Mokslinių tyrimų departamento direktoriaus pavaduotojas.
  1990–1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo narys. Yra Nepriklausomybės Atstatymo Kovo 11-osios Akto signataras.
  1991 m. stažavosi Švedijos Karalystės parlamente demokratinių sprendimų parengimo ir priėmimo klausimais. 1994 m. – Prancūzijoje, Sarto departamente, studijavo Prancūzijos administracinio teritorinio suskirstymo, valdžių padalijimo ir decentralizacijos klausimus. 1999 m. – JAV Kongreso kvietimu gilinosi į JAV demokratijos principus, centrinės ir valstijų valdžių teises ir funkcijas.
  Lietuvos geologų sąjungos tarybos narys, nevyriausybinės organizacijos „Už pilietinę visuomenę“ valdybos narys, choro „Ave vertum“ steigėjas ir narys, Vilniaus anykštėnų sambūrio narys.
  1996–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys. Inicijavo įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su darnia plėtra ir aplinkos apsauga, rengimą. Iš jų svarbiausi skirti aplinkos apsaugai, Aplinkos apsaugos strategijai, nacionaliniams ir regioniniams parkams steigti, mokesčiams už aplinkos teršimą, mokesčiams už gamtos išteklius, atliekoms tvarkyti, vandeniui, bevarikliam transportui, biokurui, atsinaujinantiems energijos ištekliams ir kt.
  Nuo 2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys. 2008–2012 m. – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, nuo 2012 m. birželio mėn. iki – dabar Aplinkos apsaugos komiteto narys, Atominės energetikos komisijos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, Tarpparlamentinių ryšių su Bulgarijos Respublika grupės pirmininkas, Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupės pirmininko pavaduotojas, Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Gruzija grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Taivaniu grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupės narys.
  Dirba kompiuteriu.
  Moka rusų, anglų, prancūzų kalbas.
  Vedęs. Žmona – Vyda Jadvyga, sūnūs – Paulius, Liutauras, Jonas.