2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Anykščių - Kupiškio (Nr.49) apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-11-03 18:56.

Apylinkių skaičius 50
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 33455, rinkimuose dalyvavo 12851 (38,41%),
  negaliojančių biuletenių 605 (4,71%), galiojančių biuletenių 12246 (95,29%).

Rinkimų rezultatas - Seimo nariu išrinktas Ričardas SARGŪNAS


Pastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.


Pakartotinio balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Ričardas SARGŪNAS 5847 1409 7256 59,25% 56,46%
Jonas ŠIMĖNAS 3669 1321 4990 40,75% 38,83%
Iš viso 9516 2730 12246 100.00% 95.29%
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.


Pakartotinio balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Adomynės 492 197 40,04 9 4,57 188 95,43
1. Senamiesčio 3115 1284 41,22 70 5,45 1214 94,55
2. Janydžių 1647 759 46,08 52 6,85 707 93,15
3. Ažupiečių 1872 821 43,86 51 6,21 770 93,79
4. Liudiškių 2717 1050 38,65 73 6,95 977 93,05
5. Piktagalio 504 212 42,06 7 3,30 205 96,70
5. Biliūnų 215 86 40,00 1 1,16 85 98,84
6. Ažuožerių 563 206 36,59 15 7,28 191 92,72
6. Juodpėnų 284 94 33,10 2 2,13 92 97,87
7. Elmos 1104 409 37,05 20 4,89 389 95,11
8. Burbiškio 658 207 31,46 5 2,42 202 97,58
9. Šlavėnų 423 119 28,13 7 5,88 112 94,12
10. Laičių 249 86 34,54 4 4,65 82 95,35
10. Debeikių 1222 422 34,53 18 4,27 404 95,73
11. Leliūnų 394 150 38,07 7 4,67 143 95,33
11. Lukonių 444 135 30,41 5 3,70 130 96,30
12. Migonių 189 85 44,97 6 7,06 79 92,94
12. Kavarsko 894 385 43,06 24 6,23 361 93,77
13. Dabužių 254 84 33,07 2 2,38 82 97,62
13. Naivių 345 113 32,75 3 2,65 110 97,35
14. Janušavos 724 231 31,91 6 2,60 225 97,40
14. Noriūnų 1406 396 28,17 14 3,54 382 96,46
15. Svirnų 431 128 29,70 2 1,56 126 98,44
16. Šerių 369 154 41,73 12 7,79 142 92,21
16. Rudilių 453 116 25,61 0 0,00 116 100,00
17. Šovenių 154 59 38,31 3 5,08 56 94,92
18. Kurklių 496 203 40,93 6 2,96 197 97,04
18. Skapiškio 671 252 37,56 12 4,76 240 95,24
19. Skverbų 471 172 36,52 11 6,40 161 93,60
19. Kurklių II k. 355 151 42,54 5 3,31 146 96,69
20. Subačiaus 883 334 37,83 10 2,99 324 97,01
20. Staškūniškio 404 177 43,81 2 1,13 175 98,87
21. Katlėrių 325 104 32,00 3 2,88 101 97,12
21. Šepetos 965 295 30,57 7 2,37 288 97,63
22. Skiemonių 491 179 36,46 12 6,70 167 93,30
22. Šimonių 535 248 46,36 3 1,21 245 98,79
23. Mačionių 293 133 45,39 9 6,77 124 93,23
24. Daujočių 214 108 50,47 5 4,63 103 95,37
25. Aulelių 174 89 51,15 7 7,87 82 92,13
26. Svėdasų 1337 534 39,94 31 5,81 503 94,19
27. Vaitkūnų 298 179 60,07 3 1,68 176 98,32
28. Troškūnų 1327 419 31,57 25 5,97 394 94,03
30. Vašuokėnų 190 91 47,89 2 2,20 89 97,80
31. Surdegio 354 125 35,31 2 1,60 123 98,40
32. Nausodės 187 60 32,09 3 5,00 57 95,00
33. Raguvėlės 397 198 49,87 5 2,53 193 97,47
34. Levaniškių 334 115 34,43 5 4,35 110 95,65
35. Traupio 373 197 52,82 12 6,09 185 93,91
36. Andrioniškio 470 196 41,70 2 1,02 194 98,98
37. Viešintų 789 304 38,53 5 1,64 299 98,36
Iš viso 33455 12851 38,41% 605 4,71% 12246 95,29%