2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos RespublikojeAnykščių - Kupiškio (Nr.49) apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-21 14:08.

Apylinkių skaičius 50
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 33456, rinkimuose dalyvavo 17735 (53,01%),
  negaliojančių biuletenių 854 (4,82%), galiojančių biuletenių 16881 (95,18%).

Rinkimų rezultatas - reikalingas pakartotinis balsavimasPastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.


Balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Ričardas SARGŪNAS 2921 494 3415 20,23% 19,26%
Jonas ŠIMĖNAS 1759 609 2368 14,03% 13,35%
Kęstutis TUBIS 1850 351 2201 13,04% 12,41%
Vytautas GALVONAS 1886 294 2180 12,91% 12,29%
Alvydas ŽALA 1691 332 2023 11,98% 11,41%
Vidmantas PALIULIS 1471 248 1719 10,18% 9,69%
Leonas ALESIONKA 920 226 1146 6,79% 6,46%
Jūratė GRICIŪTĖ 563 171 734 4,35% 4,14%
Rasma BUZIENĖ 573 111 684 4,05% 3,86%
Tomas BARANAUSKAS 150 34 184 1,09% 1,04%
Rosvaldas GORBAČIOVAS 122 27 149 0,88% 0,84%
Aurelija KAIRIENĖ 56 22 78 0,46% 0,44%
Iš viso 13962 2919 16881 100.00% 95.18%
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.


Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Adomynės 491 266 54,18 11 4,14 255 95,86
1. Senamiesčio 3130 1811 57,86 82 4,53 1729 95,47
2. Janydžių 1645 1005 61,09 36 3,58 969 96,42
3. Ažupiečių 1866 1091 58,47 41 3,76 1050 96,24
4. Liudiškių 2713 1463 53,93 55 3,76 1408 96,24
5. Piktagalio 497 263 52,92 5 1,90 258 98,10
5. Biliūnų 216 107 49,54 3 2,80 104 97,20
6. Juodpėnų 284 134 47,18 6 4,48 128 95,52
6. Ažuožerių 567 300 52,91 12 4,00 288 96,00
7. Elmos 1110 571 51,44 28 4,90 543 95,10
8. Burbiškio 657 326 49,62 9 2,76 317 97,24
9. Šlavėnų 421 190 45,13 5 2,63 185 97,37
10. Laičių 249 129 51,81 5 3,88 124 96,12
10. Debeikių 1222 598 48,94 27 4,52 571 95,48
11. Leliūnų 393 217 55,22 6 2,76 211 97,24
11. Lukonių 444 216 48,65 11 5,09 205 94,91
12. Migonių 190 104 54,74 3 2,88 101 97,12
12. Kavarsko 896 520 58,04 39 7,50 481 92,50
13. Dabužių 251 118 47,01 7 5,93 111 94,07
13. Naivių 345 174 50,43 19 10,92 155 89,08
14. Noriūnų 1406 646 45,95 25 3,87 621 96,13
14. Janušavos 721 318 44,11 19 5,97 299 94,03
15. Svirnų 431 209 48,49 9 4,31 200 95,69
16. Rudilių 453 192 42,38 10 5,21 182 94,79
16. Šerių 368 189 51,36 11 5,82 178 94,18
17. Šovenių 154 88 57,14 5 5,68 83 94,32
18. Skapiškio 672 349 51,93 20 5,73 329 94,27
18. Kurklių 495 262 52,93 8 3,05 254 96,95
19. Kurklių II k. 362 185 51,10 17 9,19 168 90,81
19. Skverbų 471 251 53,29 13 5,18 238 94,82
20. Staškūniškio 404 237 58,66 15 6,33 222 93,67
20. Subačiaus 884 473 53,51 17 3,59 456 96,41
21. Šepetos 966 429 44,41 35 8,16 394 91,84
21. Katlėrių 321 166 51,71 11 6,63 155 93,37
22. Skiemonių 492 231 46,95 15 6,49 216 93,51
22. Šimonių 536 302 56,34 18 5,96 284 94,04
23. Mačionių 293 164 55,97 9 5,49 155 94,51
24. Daujočių 214 133 62,15 4 3,01 129 96,99
25. Aulelių 174 109 62,64 6 5,50 103 94,50
26. Svėdasų 1335 707 52,96 51 7,21 656 92,79
27. Vaitkūnų 299 201 67,22 7 3,48 194 96,52
28. Troškūnų 1325 627 47,32 30 4,78 597 95,22
30. Vašuokėnų 190 100 52,63 6 6,00 94 94,00
31. Surdegio 355 179 50,42 11 6,15 168 93,85
32. Nausodės 187 87 46,52 5 5,75 82 94,25
33. Raguvėlės 396 231 58,33 3 1,30 228 98,70
34. Levaniškių 332 145 43,67 12 8,28 133 91,72
35. Traupio 375 233 62,13 21 9,01 212 90,99
36. Andrioniškio 470 256 54,47 13 5,08 243 94,92
37. Viešintų 788 433 54,95 18 4,16 415 95,84
Iš viso 33456 17735 53,01% 854 4,82% 16881 95,18%