Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Anykščių - Kupiškio rinkimų apygardoje Nr. 49 kandidatas JONAS ŠIMĖNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842186
Elektroninio pašto adresas: josime@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RITA BARZDENIENĖ
Telefonas: 860008772
El. paštas: buhalterija@lkdp.lt
Dalyvių sąrašas