2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIS    KAZULĖNAS

Apygarda: Rokiškio (Nr.50)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 49


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ALGIS KAZULĖNAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: INDRA
  Pavardė: KAZULĖNIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, ROKIŠKIO ROMUVOS GIMNAZIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Seimo pirmininkas, Seimo narys 2012-09-03 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-10-11 105210 302522384 UAB "CTLF" PINIGAI
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-10-11 105210 112029270 AB DNB BANKAS PINIGAI