Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 50 kandidatas ALGIS KAZULĖNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842145
Elektroninio pašto adresas: algis.kazulenas@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: DALIA KVEDARAITĖ
Telefonas: 865515092
El. paštas: kvedaraite.dalia@gmail.com
Dalyvių sąrašas