2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIS    KAZULĖNAS

Apygarda: Rokiškio (Nr.50)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 49


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1962 m. Rokiškyje.
  Mokėsi gimtajame mieste ir baigė dabartinę „Romuvos“ gimnaziją. 1981–1986 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) ir baigė Istorijos fakultetą.
  Grįžęs į tėviškę dirbo Rokiškio krašto muziejuje, daugiau kaip penkiolika metų buvo muziejaus direktoriaus pavaduotoju.
  1997–1999 m. dirbo rajono savivaldybės taryboje. Nuo 2007 m. balandžio mėn. iki 2008 m. lapkričio mėn. – Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
  Prasidėjus atgimimui, nuo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos įsikūrimo dienos buvo Rokiškio skyriaus nariu, vėliau – Tėvynės sąjungos nariu.
  Pomėgiai – sportas, muzika ir istorija.
  Žmona Indra dirba „Romuvos“ gimnazijoje mokytoja. Sūnus – Tomas, duktė Aistė – Vilniaus universiteto studentė.