2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANTANAS    BUROKAS

Apygarda: Širvintų - Vilniaus (Nr.55)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 81


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1944-10-27
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Ukmergė
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas Istorijos ir fizinio auklėjimo mokytojas 1972


  13. Kokias užsienio kalbas mokate lenkų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TS-LKD

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto savivaldybės taryboje 1995 - 1996


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos -,pensininkas 17. Visuomeninė veikla Lietuvos Respublikos Krašto Apsaugos Bičiulių klubo pirmininkas, Lietuvos laisvės Kovotojų Sąjungos Valdybos narys, Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Valdybos narys, apdovanojimo "Už Nuopelnus Vilniui ir Tautai" steigėjas ir komisijos narys
  18. Pomėgiai klasikinė muzika, dailė, sportas, sodyba, visuomeniniais pagrindais organizuoju tarptautines išvykas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Irina Astra Burokienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vladas Burokas, Vytenis Burokas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -