Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Širvintų - Vilniaus rinkimų apygardoje Nr. 55 kandidatas ANTANAS BUROKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 860324027
Elektroninio pašto adresas: antburo@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LIONGINAS ZMEJAUSKAS
Telefonas: 867204062
El. paštas: lionginaszm@gmail.com
Dalyvių sąrašas