2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JUOZAS    VALIUŠAITIS

Apygarda: Jurbarko (Nr.62)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 29


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1964-08-23
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Nebaigtas aukštasis Vilniaus Pedagoginis Institutas Fizika ir Astronomija 1984
  Vidurinis Kauno 5-oji (Vinco Kudirkos) vidurinė mokykla 1982


  13. Kokias užsienio kalbas mokate lotynų, ukrainiečių, anglų, rusų, japonų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) nebuvau

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos kūrybinė fotografija,fotodailininkas 17. Visuomeninė veikla Čiurlionio draugijos narys, Knygnešystės judėjimas, Blaivybėssąjūdis, Mėlynųjų vandenų mūšio 650 metinių minėjimo organizacinio komiteto narys, akmenoriaus Viliaus Orvido atminimo įamžinimo grupės narys, Vilniaus savivaldybės visuomeninės Lietuvių kalbos komisijos kalbosklaidos pakomisės pirmininkas
  18. Pomėgiai kalbos slėpiniai, Šventas Raštas, Japonijos kultūra, Liaudies dainos, Dramos teatras, Senoji Lietuvos Filatelija ir Numizmatika, kelionės upėmis, Krepšinis, Šachmatai
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Diana (Anevičiūtė) Valiušaitienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) neturime

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Labiausiai jaudinančios temos yra Lietuvos Istorija (ypač LDK), Knygnešystė, Lietuvos Miško brolių pasipriešinimo judėjimas, Gimtoji kalba kompiuteriuose, Tikėjimo atgimimas mūsų ir su mumis gyvenančių Tautų gyvenime.