Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Jurbarko rinkimų apygardoje Nr. 62 kandidatas JUOZAS VALIUŠAITIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867031540
Elektroninio pašto adresas: juozas.valiusaitis@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: PETRAS JONUŠAS
Telefonas: 869820707
El. paštas: pj@llt.lt
Dalyvių sąrašas