Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eugenija    MEŠKIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 14

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Eugenija MEŠKIENĖ
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Akmenės rajono savivaldybė, Merė
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Vaclovas
  Pavardė: Meška
  Darbovietė (-ės), pareigos: pensininkas
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Naujoji Akmenė 1991 privatizuotas už čekius
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Šiaulių r. 1971 pasistatytas
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Naujoji Akmenė 1991 pirktas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Joniškio raj. Paveldėta mirus vyro mamai

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Kitos pajamos Valstybinio socialinio draudimo fondas valdybos Akmenės skyrius
  Kitos pajamos Valstybinio socialinio draudimo fondas valdybos Akmenės skyrius
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Akmenės rajono savivaldybė

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai V. Kudirkos 17 namo bendrijos valdybos narė
  Pareigos ar ryšiai Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės r. skyrius pirmininkė
  Pareigos ar ryšiai Lietuvos moterų draugija valdybos narė
  Pareigos ar ryšiai AVOS "Svaja" viceprezidentė