Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eugenija    MEŠKIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 14

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1945-03-24
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Naujoji Akmenė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šiaulių rajonas, Rokandžių kaimas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos veterinarijos akademija zooinžinierius 1971

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Taip
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau TSKP, LDDP, esu LSDP
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Akmenės rajono savivaldybė, Merė
  17. Visuomeninė veikla Lietuva pagražinti Akmenės s. skyriaus pirmininkė "Savivaldybės žinios" redaktorė ir kt. NVO narė
  18. Pomėgiai Muzika, Kelionės, Literatūra
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vaclovas Meška
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Vita Eitmantienė, Vaikas Gintautas Meška

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  mano kredo "nedaryk kitam to kas nepatinka pačiai"