Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eugenija    MEŠKIENĖ


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 14

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1945 m. kovo 24 d. Rakandžių kaime, Gruzdžių seniūnijoje, Šiaulių rajone.
  1961 m. liepos 5 d. pradėjo dirbti Rakandžių kiaulių fermoje pagrindinių paršavedžių prižiūrėtoja.
  1964 m. buvo paskirta šio ūkio pieno kontrolieriaus asistente. Dirbdama mokėsi ir gavo vidurinės mokyklos baigimo atestatą.
  1966 m. įstojo į Lietuvos veterinarijos akademijos Zootechnikos fakultetą. 1971 m. apgynė diplominį darbą „Melžiamų karvių šėrimas ir pieno gamybos didinimas“ ir įgijo zootechniko (aukštasis išsilavinimas) specialybę. Buvo tik II kurse, kai 1967 m. rugpjūčio 5 d. buvo paskirta dirbti „Tarybinės žemės“ kolūkio vyriausiąja zootechnike. Ja dirbo iki 1975 m.
  Buvo kolūkio komjaunimo organizacijos sekretorė, rajono ir centro komiteto narė, XV, XVI, XVII suvažiavimų delegatė. TSKP narė.
  1975 m. išvyko gyventi į Pakruojo rajono Pašvitinio apylinkės Peleniškių kaimą ir pradėjo dirbti „Komunizmo ryto“ kolūkio vyriausiąja zootechnike. Tačiau dirbo neilgai. 1976 m. kovo 24 d. buvo perkelta dirbti vyriausiąja zootechnike į Akmenės rajono Žemės ūkio valdybą. Ten dirbo iki 1978 m. kovo 29 d. Tą pačią dieną buvo paskirta tos pačios Žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoja.
  1981 m. įstojo į aspirantūrą ir 1984 m. birželio 22 d. Estijos TSR Darbo raudonosios vėliavos ordino A. Meldero gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo institute apgynė disertaciją ir tapo žemės ūkio mokslų kandidate. 1993 m. buvo nostrifikuota. Suteiktas agrarinių mokslų daktaro laipsnis.
  1983 m. gegužės 1 d. perkelta dirbti Akmenės rajono Žemės ūkio valdybos pirmininko pavaduotoja, vėliau pirmininko pirmąja pavaduotoja – Gamybos skyriaus viršininke.
  Akmenės liaudies deputatų tarybos sprendimu buvo paskirta ir nuo 1987 m. kovo 27 d. pradėjo dirbti Liaudies kontrolės komiteto pirmininke. 1989 m. buvo išrinkta LKP Akmenės rajono komiteto pirmąja sekretore. Plenumo darbe dalyvavo ir Sąjūdžio nariai. 1990 m. buvo išrinkta savarankiškos LKP pirmąja sekretore, o nuo 1991 m. kovo 5 d. – LDDP Akmenės rajono tarybos pirmininke.
  Nuo 1992 m. lapkričio 25 d. dirbo Seimo nario J. G. Baranausko padėjėja. Teko susipažinti su Seime parengtais projektais ir priimtais įstatymais.
  1995 m. gegužės 12 d. buvo paskirta Šiaulių apskrities valdytojo administracijos Žemės ūkio departamento Akmenės rajono Žemės ūkio valdybos viršininke.
  1997 m. balandžio 23 d. Akmenės rajono tarybos mero A. Lupeikos siūlymu buvo išrinkta mero pavaduotoja.
  Nuo 2007 m. balandžio 11 d. – Akmenės rajono savivaldybės merė.
  Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo ir tarybos narė.
  Nuo 2007 m. – žurnalo „Savivaldybių žinios“ redakcinės kolegijos pirmininkė.
  Dirba visuomeninį darbą. Daugiausia dėmesio skiria Lietuvai pagražinti draugijos veiklai.
  Su vyru Vaclovu užaugino 2 vaikus – dukterį Vitą ir sūnų Gintautą. Abu vaikai turi šeimas ir po porą vaikaičių. Abu baigė aukštąsias mokyklas.