Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Kauno rajono rinkimų apygardoje Nr. 16 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 210 71 52
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 4250,75 14677,00
2. ANTANAS MAKAREVIČIUS Kauno rajono 2014-12-16 11,30 39,00
3. VIKTORAS FIODOROVAS Vilniaus miesto 2014-12-22 11,58 40,00
4. ANTANAS MAKAREVIČIUS Kauno rajono 2014-12-28 781,97 2700,00
5. ASTA GRINIUTĖ Kauno rajono 2014-12-30 289,62 1000,00
6. AGNĖ MOZERIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-16 11,00 37,98
7. ANTANAS MAKAREVIČIUS Kauno rajono 2015-01-18 550,00 1899,04
8. VALENTINAS VAIČIULEVIČIUS Kauno rajono 2015-01-19 11,00 37,98
9. LINA GIRLEVIČIENĖ Kauno rajono 2015-01-19 120,00 414,34
10. VALENTINAS VAIČIULEVIČIUS Kauno rajono 2015-01-19 117,01 404,01
11. GEDIMINAS BATUTIS Kauno rajono 2015-01-20 800,00 2762,24
12. ASTA GRINIUTĖ Kauno rajono 2015-01-20 140,00 483,39
13. AUŠRA DEGUTYTĖ Kauno rajono 2015-01-21 24,04 83,01
14. AUŠRA DEGUTYTĖ Kauno rajono 2015-01-21 20,00 69,06
15. EGLĖ URBONIENĖ Kauno rajono 2015-01-22 250,00 863,20
16. VAIDĖ SAKALAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-01-22 500,00 1726,40
17. VALDAS IVANAUSKAS Kauno rajono 2015-01-23 11,00 37,98
18. AGNĖ MOZERIENĖ Kauno rajono 2015-01-23 300,00 1035,84
19. EGLĖ URBONIENĖ Kauno rajono 2015-01-23 250,00 863,20
20. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-01-28 1452,83 5016,33
21. ALDONA LUKAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-01-28 500,00 1726,40
22. LADA ŽEMAITIENĖ Kauno rajono 2015-01-29 520,00 1795,46
23. AUDRIUS JARUŠEVIČIUS Kauno rajono 2015-01-29 11,60 40,05
24. AUŠRA DEGUTYTĖ Kauno rajono 2015-01-30 700,00 2416,96
25. VAIDĖ SAKALAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-01-30 400,00 1381,12
26. VAIDĖ SAKALAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-01-30 11,00 37,98
27. LADA ŽEMAITIENĖ Kauno rajono 2015-02-02 350,00 1208,48
28. VALDAS SKARBALIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-02 400,00 1381,12
29. VIKTORAS FIODOROVAS Kėdainių rajono 2015-02-04 800,00 2762,24
30. LINAS PIETERIS Kauno rajono 2015-02-04 300,00 1035,84
31. GIEDRĖ MELAIKAITĖ Kauno rajono 2015-02-05 300,00 1035,84
32. ALEKSANDRAS KUKARINAS Kauno rajono 2015-02-06 590,00 2037,15
33. MARTYNAS ORLAUSKAS Kauno rajono 2015-02-06 100,00 345,28
34. JŪRATĖ SASNAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-07 23,45 80,97
35. AURIMAS EIROŠIUS Kauno rajono 2015-02-07 18,20 62,84
36. LINA GIRLEVIČIENĖ Kauno rajono 2015-02-07 24,00 82,87
37. MARTYNAS ORLAUSKAS Kauno rajono 2015-02-08 18,71 64,60
38. EGIDIJUS JANULIS Kauno rajono 2015-02-09 400,00 1381,12
39. DOVILĖ ONAITIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 12,95 44,71
40. ALEKSANDRAS KUKARINAS Kauno rajono 2015-02-09 20,00 69,06
41. ALDONA LUKAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 18,20 62,84
42. RŪTA ŽILIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 12,95 44,71
43. VAIDOTAS VOZGIRDAS Kauno rajono 2015-02-09 23,45 80,97
44. JURGA PETRAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 18,20 62,84
45. JŪRATĖ SASNAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 350,00 1208,48
46. GIEDRĖ MELAIKAITĖ Kauno rajono 2015-02-09 18,20 62,84
47. VALENTINAS VAIČIULEVIČIUS Kauno rajono 2015-02-10 149,13 514,92
48. VALENTINAS VAIČIULEVIČIUS Kauno rajono 2015-02-10 500,00 1726,40
49. ROLANDAS DOMARKAS Kauno rajono 2015-02-11 18,20 62,84
50. MARTYNAS RISOVAS Kauno rajono 2015-02-12 12,95 44,71
51. MANTVYDAS PENKAUSKAS Kauno rajono 2015-02-13 18,20 62,84
52. VAIDOTAS VOZGIRDAS Kauno rajono 2015-02-17 500,00 1726,40
53. DALĖ MAKŠTUTIENĖ Kauno rajono 2015-02-17 500,00 1726,40
54. KĘSTUTIS PENKEVIČIUS Kauno rajono 2015-02-17 18,20 62,84
55. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-17 562,85 1943,41
56. ROLANDAS DOMARKAS Kauno rajono 2015-02-17 300,00 1035,84
57. EDITA ŪSIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-18 434,00 1498,52
58. EGLĖ URBONIENĖ Kauno rajono 2015-02-18 70,72 244,18
59. RITA KERŠIENĖ Kauno rajono 2015-02-18 161,00 555,90
60. GINTAUTAS KERŠYS Kauno rajono 2015-02-18 405,00 1398,38
61. SANDRA RUDŽIONIENĖ Kauno miesto 2015-02-18 300,00 1035,84
62. AURIMAS EIROŠIUS Kauno rajono 2015-02-20 700,00 2416,96
63. VAIDĖ SAKALAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-24 73,42 253,50
64. AUDRIUS JARUŠEVIČIUS Kauno rajono 2015-02-24 350,00 1208,48
65. MANTVYDAS PENKAUSKAS Kauno rajono 2015-02-25 100,00 345,28
66. ANTANAS MAKAREVIČIUS Kauno rajono 2015-02-26 470,00 1622,82
67. Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-26 14,58 50,34
68. VALDAS IVANAUSKAS Kauno rajono 2015-02-26 200,00 690,56
69. RITA VALENTINA GOLCOVA Kauno rajono 2015-02-27 18,20 62,84
70. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2014-12-16 11,30 39,00
71. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-05 11,00 37,98
72. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 8 Neprivaloma skelbti 2015-01-08 88,00 303,84
73. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-14 11,00 37,98
74. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2015-01-15 33,00 113,94
75. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-16 11,00 37,98
76. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-06 11,00 37,98
77. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-08 11,50 39,71
78. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-09 11,00 37,98
Iš viso: 21918,26 75679,36  
fizinių asmenų: 2529,78 8734,84  
fizinių asmenų mažos aukos: 198,80 686,39  
kandidato nuosavos lėšos: 12908,67 44571,05  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 14,58 50,34  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 6266,43 21636,74  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 21918,26 75679,36  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. UAB "Archigroup Lt" Kauno miesto 2015-02-11 18,20 62,84 grąžinta aukotojui
2015-02-13
2. Viktoras Golcovas Kauno rajono 2015-02-23 18,20 62,84 grąžinta aukotojui
2015-02-24
3. Viktoras Golcovas Kauno rajono 2015-02-26 18,20 62,84 grąžinta aukotojui
2015-02-27
Iš viso: 54,60 188,52  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 54,60 188,52  
fizinių asmenų: 36,40 125,68  
juridinių asmenų: 18,20 62,84  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas