Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Kauno rajono rinkimų apygardoje Nr. 16 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 210 71 52
Elektroninio pašto adresas: info@darbopartija.lt

Politinės kampanijos dalyvio sutartys

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė /
Pavadinimas
Sutarties data Sutarties numeris Sutarties dalykas Sutarties tekstas
1. UAB "Reklaminė tekstilė" 2014-11-26 2014/11/26 Automobiliniai kvapai su logo, puodeliai su logo, saldainių dėžutės su logo Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
2. Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras 2015-01-14 1 Patalpų trumpalaikė nuoma Darbo partijos Kauno rajono skyriui susitikimui su gyventojais Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
3. UAB "Jūsų vizija" 2015-01-24 JV-DB001 Tušinukai su vėliavėle pagal projektą, sutarties priedas Nr.1 Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
4. UAB "Švenčionių vaistažolės" 2014-11-18 KGS/14-11/ Arbatos dėžutė "Medaus pievelė" su Darbo partijos (DP) logotipu, viduje 10 vokelių arbatos "ETNO aksominis vakaras 1,5g" su DP logotipu, etiketė prie siūlo su DP logotipu Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
5. UAB "Linale" 2015-01-28 47 Leidėjas užsako vienkartinį laikraščio spausdinimą už šioje sutartyje nustatytą atlyginimą, o Vykdytojas įsipareigoja spausdinti laikraštį Spaustuvėje pagal Leidėjo užsakymą šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
6. UAB "Kvadratu LT" 2015-01-05 2015/01/05 Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti Sutarties 3.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Vykdytojo atliktas paslaugas ir apmokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
7. UAB "Kvadratu LT" 2015-02-02 2015/02/02 Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti Sutarties 3.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Vykdytojo atliktas paslaugas ir apmokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
8. UAB "PHD" 2015-01-09 DP20150109 Agentūra įsipareigoja teikti Klientui paslaugas, kurios išvardintos Sutarties priede Nr.1.Agentūra Kliento pageidavimu ir Šalių atskiru susitarimu taip pat gali šios Sutarties nustatyta tvarka teikti kitas paslaugas, už kurių teikimą Klientas atsiskaito šios Sutarties nustatyta tvarka. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
9. UAB "Katos studija" 2014-12-22 2014/12/22 Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atspausdinti Užsakovui tentus:4 vnt., dydis 3,5 x 2,5 m ir atspausdinti reklaminius plakatus Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
10. UAB "Katos studija" 2015-01-05 2015/01/05 Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja suteikti gaminių spaudos paslaugas:tentai 2 vnt., dydis 3,5 x 2,5, atvirukai 25,92 kv. m, kalendoriukai 60 kv. m. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
11. UAB "Toirenta" 2015-02-13 150213/1 Sutarties objektas yra nuomotojo prekybinė priekaba, valstybinis nr. GA 895. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
12. UAB "AC Projektai" 2015-02-13 20150213/0 Sutarties objektas yra nuomotojo automobilio Ford Transit, valst. Nr. FTD 834, kuro pripildytu baku - 70 l, nuoma reklamai. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
13. UAB "Menthol House" 2015-01-28 02-069-R Reklaminio garso klipo "DP. Kauno rajono mero rinkimai" sukūrimas Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
14. UAB "Gijota" 2015-01-16 15/01/16-1 Reklaminės plokštumos (6x3m), esančios Kauno mieste, Žemaičių pl. nuoma 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimams; reklaminio plakato gamyba pagal Usakovo maketą ir plakato kabinimo darbai. Nuomos laikotarpis 2015-02-02-2015-03-01. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
15. UAB "Green prints" 2014-11-14 GP0253A Šalys, abipusėmis derybomis susitarė dėl sąlygų, kuriomis Tiekėjas įsipareigoja tiekti spausdintinę produkciją, teikti dizaino ir kitas su spauda susijusias paslaugas ir parduoti prekes Klientui, o Klientas įsipareigoja darbų rezultatą, paslaugas ir prekes priimti ir už juos sumokėti. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
16. UAB "Kauno reklama" 2015-02-05 20150205 Šia sutartimi Agentūra-Spaustuvė įsipareigoja pagaminti Užsakovo pateiktą medžiagą reklamas, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti už jas. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
17. UAB "Iškabų cechas" 2015-01-19 2015/01/19 Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atspausti Rinkimų agitacinius tentus, plakatus bei apklijuoti automobilį su priekaba. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
Dalyvių sąrašas