2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą

GINTARAS    SONGAILA

Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 2

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 141889,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 20000,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 15000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 90000,00 Lt
V. Gautos paskolos: 0 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM308 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM308 formos 12, 13, 13A, 14, 20 laukelių ir GPM308 formos V priedo V13 laukelių suma)
30002,71 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM308 formos 26 laukelis)
4050,00 Lt