2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą

GINTARAS    SONGAILA

Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 2

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

3. Gimimo data 1962-10-27
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.1 Jeigu turite, prašome nurodyti kurios valstybės Nenurodė
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Vilniaus miestas, Lietuva
11. Tautybė lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universiteto medicinos fakultetas gydytojas 1986

13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
14. Kokios politinės partijos narys esate (buvote) Tautininkų Sąjunga
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus miesto tarybos deputatas -

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB BE TABU ir KO,scenarijaus autorius / projektų vadovas
17. Visuomeninė veikla Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga, Lietuvos šachmatų federacija
18. Pomėgiai istorija, etnologija, lingvistika, mitologija, filosofija, šachmatai
19. Šeiminė padėtis vedęs
vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jurgita Songailienė
20. Vaikų vardai (pavardės) Jorigė Songailaitė, Žygintas Songaila, Audinga Songailaitė