2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą

GINTARAS    SONGAILA

Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 2

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Gimė 1962 m. spalio 27 d. Vilniuje.
1986 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, tapo gydytoju, įgijo psichiatro ir narkologo specialybes. Baigęs mokslus, dirbo Higienos ir epidemiologijos instituto Narkologijos problemų laboratorijoje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.
1983–1986 m. įsitraukė į žygeivių judėjimą, tapo aktyviu etnokultūrinio judėjimo dalyviu. Nuo 1986 m. buvo vienas iš kultūros paveldo apsaugos judėjimo organizatorių. 1986–1988 m. – „Talkos“ klubo prezidentas.
1988 m. birželio 3 d. išrinktas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, vėliau Sąjūdžio Seimo nariu. Buvo vienas iš aktyvių Sąjūdžio akcijų rengėjų, organizavo Sąjūdžio koordinacinius centrus Lietuvoje.
1989–1990 m. dirbo sveikatos apsaugos ministro padėjėju.
1990–1991 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje-Atkuriamajame Seime Piliečių teisių ir tautybių reikalų komitete dirbo vyr. konsultantu. Buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti atsakinguoju sekretoriumi.
1990 m. išrinktas Vilniaus miesto tarybos nariu.
Nuo 1991 m. buvo vienu iš Nepriklausomybės partijos organizatorių, išrinktas šios partijos vicepirmininku. 1991–1992 m. dirbo savaitraščio „Kovo 11“ redaktoriaus pavaduotoju. 1992 m. buvo paskirtas Rytų Lietuvos televizijos direktoriaus pavaduotoju. 1993–2000 m. dirbo Baltijos televizijos generaliniu direktoriumi, buvo Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos viceprezidentas, vėliau – prezidentas, Tarptautinės reklamos asociacijos Lietuvos skyriaus viceprezidentas, vėliau – prezidentas. Vienas iš skaitmeninės TV tinklo plėtros Lietuvoje pradininkų. Daugelio darbo grupių Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje, rengusių teisės aktų projektus, socialinės ir ekonominės plėtros planus ir strategijas, narys. 2001–2004 m. – Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas, kelių šimtų publikacijų spaudoje ir elektroninėje žiniasklaidoje autorius. 2005–2008 m. įmonės „Ateities centras“ bendraturtis ir direktorius (verslo sritys – elektroninė žiniasklaida, telekomunikacijos, inovacijos).
2008–2012 m. – Seimo narys.
Nuo 2013 m. iki dabar – UAB „Be Tabu“ ir Ko projektų vadovas, dokumentinių TV filmų scenarijaus autorius.
Nuo 2004 m. Lietuvių tautininkų sąjungos narys, 2005–2008 m. – šios politinės partijos pirmininkas. Nuo 2008 m., Lietuvių tautininkų sąjungai prisijungus prie Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų, – Tautininkų frakcijos jungtinėje partijoje (TS-LKD) pirmininkas, TS-LKD prezidiumo narys. Nuo 2011 m. iki 2013 m. – atkurtos Tautininkų Sąjungos pirmininkas. Nuo 2014 m. – Tautininkų Sąjungos Strateginio komiteto pirmininkas.
Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu, Nepriklausomybės medaliu, už indėlį į Lietuvos euroatlantinę integraciją – įstojimo į NATO vardiniu atminimo ženklu.
Pomėgiai: istorija, etnologija, lingvistika, mitologija, filosofija, šachmatai.
Vedęs, žmona Jurgita – medicinos mokslų daktarė, Vilniaus universitetinės ligoninės „Santariškių klinikos“ Medicininės genetikos centro Visuotinio naujagimių tikrinimo ir paveldimųjų medžiagų apykaitos ligų diagnostikos laboratorijos vadovė, vaikai Jorigė, Audinga, Žygintas.