Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Respublikonų partijos Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 kandidatas JUOZAS DINGELIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868527332
Elektroninio pašto adresas: draugija@ldp.lt

Politinės kampanijos dalyvio sutartys

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė /
Pavadinimas
Sutarties data Sutarties numeris Sutarties dalykas Sutarties tekstas
1. Ukmergės kultūros centras 2012-10-08 77 Nuomotojas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka perduoti Nuomininkui negyvenamas patalpas susitikimui su Ukmergės rajono gyventojais organizuoti š.m. spalio 12 d.laikinai už užmokestį valdyti ir naudotis, O Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais.Nuomos terminas:Š.m. spalio 12 d.nuo 17 val.iki 18 val. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
2. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios biblioteka 2012-10-09 87 Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomininkui ilgalaikį materialųjį turtą Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą-bibliotekos salę.Naudoti 1 val. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoje bibliotekoje 2012 m. spalio 10 d. susitikimui su rinkėjais. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
Dalyvių sąrašas