Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Respublikonų partijos Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 kandidatas JUOZAS DINGELIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868527332
Elektroninio pašto adresas: draugija@ldp.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JŪRATĖ LELECKIENĖ
Telefonas: 8 698 12371
El. paštas: jurlele@gmail.com
Dalyvių sąrašas