Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Respublikonų partijos Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 kandidatas JUOZAS DINGELIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868527332
Elektroninio pašto adresas: draugija@ldp.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Respublikonų partija Vilniaus miesto 2012-09-26 2100,00
2. Respublikonų partija Vilniaus miesto 2012-09-27 65,00
3. Respublikonų partija Vilniaus miesto 2012-09-27 175,00
4. Respublikonų partija Vilniaus miesto 2012-10-08 240,00
5. JUOZAS DINGELIS Vilniaus miesto 2012-10-10 500,00
6. JUOZAS DINGELIS Vilniaus miesto 2012-11-07 1203,92
Iš viso: 4283,92  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1703,92  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 2580,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 4283,92  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas