Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Šilutės - Pagėgių rinkimų apygardoje Nr. 32 kandidatas ARTŪRAS SKARDŽIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861208000
Elektroninio pašto adresas: arturas.skardzius@laiea.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-08-02 7000,00
2. ARTŪRAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-09-28 9000,00
3. SNIEGUOLĖ SKARDŽIUVIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-12 7000,00
4. MANTAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-10-15 7000,00
5. ARVYDAS NIEDVARAS Vilniaus miesto 2012-10-15 5000,00
6. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-16 3000,00
7. ARTŪRAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-11-09 10000,00
8. ARTŪRAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-11-12 10000,00
9. ARTŪRAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-11-13 4500,00
Iš viso: 62500,00  
fizinių asmenų: 19000,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 33500,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 10000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 62500,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas