Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Šilutės - Pagėgių rinkimų apygardoje Nr. 32 kandidatas ARTŪRAS SKARDŽIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861208000
Elektroninio pašto adresas: arturas.skardzius@laiea.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: MARIJA LYSENKO
Telefonas: 863000511
El. paštas: marija.lysenko@gmail.com
Dalyvių sąrašas