Lietuvos socialdemokratų partijos Šilutės - Pagėgių rinkimų apygardoje Nr. 32 kandidatas ARTŪRAS SKARDŽIUS (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-08-02 7000,00
2 ARTŪRAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-09-28 9000,00
3 SNIEGUOLĖ SKARDŽIUVIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-12 7000,00
4 MANTAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-10-15 7000,00
5 ARVYDAS NIEDVARAS Vilniaus miesto 2012-10-15 5000,00
6 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-16 3000,00
7 ARTŪRAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-11-09 10000,00
8 ARTŪRAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-11-12 10000,00
9 ARTŪRAS SKARDŽIUS Vilniaus miesto 2012-11-13 4500,00
Iš viso: 62500,00  
fizinių asmenų: 19000,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 33500,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 10000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 62500,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra