2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

NIJOLĖ    ŠATIENĖ

Apygarda: Biržų - Kupiškio (Nr.48)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
numeris sąraše: 13


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: NIJOLĖ ŠATIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ALGIMANTAS
  Pavardė: ŠATAS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO VABALNINKO FILIALO ŠUKIONI Ų KULTŪROS NAMAI
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 1991-01-06 300000416 BIRŽŲ KLUTŪROS CENTRO VABALNINKO FILIALO ŠUKIONIŲ KULTŪROS NAMAI
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2004-03-04 300075543 BIRŽŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄJUNGA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2001-11-14 155303581 ŠUKIONIŲ BENDRUOMENĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 1997-11-14 154872213 BIRŽŲ RAJONO ŽEMDIRBIŲ ASOCIACIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 1997-06-10 191361068 LIETUVOS ŪKININKIŲ DRAUGIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 2002-01-30 112046572 BIRŽŲ KREDITO UNIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2010-03-08 300050981 BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2000-03-19 188642660 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-11-14 155303581 ŠUKIONIŲ BENDRUOMENĖ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 2005-10-06 112046572 BIRŽŲ KREDITO UNIJA

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ANTANAS SEREIKA GALIMAS DEKLARUOJANČIO DALIVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2003-01-01
  Sutuoktinis Žemės ūkio veikla 2003-01-01