2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

NIJOLĖ    ŠATIENĖ

Apygarda: Biržų - Kupiškio (Nr.48)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
numeris sąraše: 13


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1949-04-09
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šukionių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Dapšionių k., Radviliškio raj.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštesnysis Joniškėlio I. Mičiūrino vardo žemės ūkio technikumas agronomas 1968


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (iki 1990 m TSKP)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Biržų rajono savivaldybės tarybos narė 2000 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Biržų kultūros centras, Vabalninko filialas, Šukionių kultūros namai,meno vadovė 17. Visuomeninė veikla Lietuvos Kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė, Biržų rajono Kaimo bendruomenių sąjungos tarybos pirmininkė, Šukionių bendruomenės tarybos pirmininkė, Biržų rajono žembirbių asociacijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos ūkininkių tarybos narė
  18. Pomėgiai kelionės
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Algimantas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Andriejus, Romanas, Laimonas