2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1958 m. gruodžio 26 d. Vilniuje.
  1977–1981 m. studijavo J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1981–1986 m. – Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA), ją baigusi gavo diplomą su pagyrimu ir įgijo muzikologės specialybę.
  2001 m. Lietuvos muzikos akademijoje (LMA) eksternu išlaikė doktorantūros egzaminus.
  2001 m. apgynė disertaciją „Lietuvių apeiginė etnochoreografija“, suteiktas humanitarinių mokslų daktarės laipsnis. Monografijų „Lietuvių apeiginė etnochoreografija“ (2000 m.), „Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės“ (2009 m.), per 50 straipsnių autorė.
  1982–1991 m. dirbo koncertmeistere ir dėstytoja J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje; 1989–2003 m. buvo Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros lektorė, nuo 2003 m. – docentė; 1992–1994 m. – LMA Liaudies muzikos laboratorijos vedėja, nuo 1994 m. – LMTA Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja ir mokslo darbuotoja, nuo 2003 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja; nuo 2009 m. – Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.
  Nuo 1993 m. – Lietuvių etninės kultūros draugijos narė, nuo 1999 m. – pirmininkė, nuo 2000 m. – Etninės kultūros globos tarybos narė, 2000–2004 m. – pirmininko pavaduotoja; kelių tarptautinių organizacijų narė.
  1996–1999 vadovavo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo rengėjų grupei (įstatymas priimtas 1999 m.); 2005–2006 m. dalyvavo Tautinio paveldo produktų įstatymo rengėjų grupėje (įstatymas priimtas 2007 m.). 2011–2012 m. vadovavo Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams parengimui, Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos parengimui.
  Vadovaujant Etninės kultūros globos tarybai buvo parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei 7 siūlymai dėl teisės aktų keitimo, 14 siūlymų dėl teisės aktų projektų tobulinimo, 5 siūlymai dėl programų ar veiklos planų projektų tobulinimo, siūlymai dėl 3 naujų teisės aktų projektų.
  Nuo 2004 m. – Lietuvių tautininkų sąjungos narė, 2008–2011 m. – Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų partijos Tautininkų frakcijos narė, nuo 2012 m. – atkurtos Tautininkų sąjungos narė.
  Dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose 2004 m. ir 2008 m., Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose – 2007 m.
  Gerai moka rusų ir anglų kalbas, susikalba lenkiškai.
  Turi dvi dukteris: Viliją (27 m.) ir Simoną (24 m.).